Verwyt God minder??

Verwyt God minder?? – Maleagi 2:17 Waar is die God wat reg moet laat geskied?

In die wêreld gebeur daar elke dag verskriklike dinge. „n Deeltjie daarvan word op die televisieskerms vertoon en verskyn in die dagblaaie.
Mense vra dieselfde vraag as Maleagi: Waar is die God wat reg moet laat geskied? Die volk is moedeloos geworstel met hul eie gedagtes.

Mense pleeg moord en steel en bedrieg en kom weg daarmee. Dan kom weer die vrae:

Waar is die God wat reg moet laat geskied? Waarom laat die Here sulke dinge toe?
Waarom gryp Hy nie in wanneer mense vermoor word, wanneer diefstalle gepleeg word of wanneer daar soveel verkragtings plaasvind nie?
Waarom doen Hy nie iets aan dié mense nie? Waarom kom hulle ooglopend weg en waarom kry hulle nie die regmatige vonnis wat hulle toekom nie?
Hierna is die volgende stappie nie ver nie. Mense begin twyfel aan die liefde van die Here omdat „n Liefdevolle Hemelse Vader mos nie sulke dinge ooglopend toelaat nie.

Die uiteindelike gevolg is ongeloof.

In Maleagi se tyd het die Here na die vrae van sy volk geluister, en in ons dag is Hy net so gereed om dit nog steeds te doen. Net soos ons, wil Hy graag „n beter wêreld hê en treur Hy ook oor elke lewe wat verloor word, oor die besittings wat gesteel word, oor al die onreg wat plaasvind – dit alles gebeur as gevolg van die sondeval. Daarom is elkeen wat hierdie dinge help beveg vir Hom uiters belangrik. Per slot van rekening ist dit nie die Here wat hierdie wêreld gemaak het soos dit nou is nie, want oorspronklik het Hy n pragtige paradys met wonderlike moontlikhede daarin geskape. Dit is mense wat van hierdie wêreld „n slegter plek gemaak het. Hy sou dit, net soos ons, anders wou hê. Miskien kan die vraag omgedraai word. Miskien is dit nie die Here wat voor die regbank moet staan nie, maar onsself. Miskien sou Hy die vraag anders wou stel: Waar is die mense wat reg moet laat geskied? Waarom laat mense toe dat die mense dit aan mekaar doen? Die vraag is nie “Waarom gryp God nie in nie”, maar “Waarom gryp ons nie in nie?”. As die mense wat reg moet laat geskied nie meer die dag daar is nie en as hulle nie meer na vore kom nie, het dit te laat geword. Dan sal die samelewing moeilik kan voortbestaan.

Die God is liefde en aan Sy liefde hoef ons nooit te twyfel nie. Miskien moet ons ophou om ons verwyte na die Here se kant toe te slinger en meer na onsself kyk. Per slot van rekening wil die Here deur ons van hierdie wêreld „n beter wêreld maak.